გუნდი - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

გუნდი

ჩვენს შესახებ

ანნა გაზაშვილი
ბავშვთა ფსიქოლოგი, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია

დირექტორი

ანა ბარქაია
სკოლის ფსიქოლოგი, თერაპევტი, M.A., აშშ ქცევის ანალიტიკოსთა საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული ქცევითი ანალიტიკოსი, BCBA


ანა ნინუა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ფსიქოტრავმატოლოგი

ასმათ ჩხიტუნიძე
მეტყველების თერაპევტი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი

ელენე გოგოხია
ფსიქოლოგიის ბაკალავრი


გიორგი მახარაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი

თამარ ბოლქვაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი

ფსიქოლოგი

თამარ გოშაძე
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების მაგისტრი


თამარ თორია
განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი

თამთა სანიკიძე
ადრეული განვითარების სპეციალისტი

თიკა ფოფხაძე
ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

თამრიკო ფულარია
მეტყველების თერაპევტი

თეა ასლანიშვილი
სოციალური მუშაობის მაგისტრი

თორნიკე თომაშვილი
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

ინგა ღლონტი
მეტყველების თერაპევტი

ლალი სვიმონიშვილი
ბუღალტერი

ლანა მურჯიკნელი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

ლელა მანველიშვილი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი

ლელა მგელაძე
სიქოლოგიის ბაკალავრი

ლიკა არველაძე

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი

მაია სალხინაშვილი

ადრეული განვითარების სპეციალისტი

მანანა აბუაშვილი
ფინანსური მენეჯერი

მანონი ბაძგარაძე
სიქოლოგიის ბაკალავრი

მარიამ ჟიჟიაშვილი
კლინიკური სიქოლოგიის მაგისტრი

მარიამ წირღვავა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი

მზია აბულაძე
სოციალური სიქოლოგიის მაგისტრი


ნათია ზაბახიძე
ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი;  სოციალური, პოლიტიკური და კულტრული ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

პროექტების კოორდინატორი

ნათია დონღვანი
კლინიკური სიქოლოგიის მაგისტრანტი

ნანა ფიფია
ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი. კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ნინო კირკიტაძე
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

ნინო მაღლაფერიძე
განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი

ნინო ჩხაიძე
კლინიკური და სკოლის ფსიქოლოგიის დოქტორი; აშშ ქცევის ანალიტიკოსთა საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული ქცევითი ანალიტიკოსი, BCBA

რუსა აბულაძე
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

ქეთევან ცხვედიაშვილი
ოკუპაციური თერაპევტი


ხატია ხომერიკი

კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

ჯაბა ნაჭყებია

მედიცინის დოქტორი
კონსულტანტი

Back to content