გუნდი - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

გუნდი

ჩვენს შესახებ

ანნა გაზაშვილი
ბავშვთა ფსიქოლოგი, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია

დირექტორი


ანა ბარქაია
სკოლის ფსიქოლოგი, თერაპევტი, M.A., აშშ ქცევის ანალიტიკოსთა საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული ქცევითი ანალიტიკოსი, BCBAანა ნინუა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ფსიქოტრავმატოლოგი


გიორგი მახარაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი 


ელენე გოგოხია
ფსიქოლოგიის ბაკალავრითამარ მიქიაშვილი
კლინიკური ნეიროფსიქოლოგმაგისტრი
კლინიკური ნეიროფსიქოლოგს დოქტორანტი

კონსულტანტი

თამარ ბოლქვაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი

ფსიქოლოგი

თამარ გოშაძე
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების მაგისტრი

 


თამარ თორია
განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი

თამრიკო ფულარია
მეტყველების თერაპევტი

თეა ასლანიშვილი
სოციალური მუშაობის მაგისტრი


თორნიკე თომაშვილი
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი


ინგა ღლონტი
მეტყველების თერაპევტი


ლალი სვიმონიშვილი
ბუღალტერი


ლანა მურჯიკნელი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ლელა მანველიშვილი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი


ლელა მგელაძე
სიქოლოგიის ბაკალავრი


მანანა აბუაშვილი
ფინანსური მენეჯერი


მანონი ბაძგარაძე
სიქოლოგიის ბაკალავრი


მარიამ ჟიჟიაშვილი
კლინიკური სიქოლოგიის მაგისტრი


მარიამ წირღვავა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი


მზია აბულაძე
სოციალური სიქოლოგიის მაგისტრინათია ზაბახიძე
ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი; სოციალური, პოლიტიკური და კულტრული ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

პროექტების კოორდინატორი


ნათია დონღვანი
კლინიკური სიქოლოგიის მაგისტრანტი


ნანა ფიფია
ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი. კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულების კოორდინატორი


ნინო კირკიტაძე
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი


ნინო მაღლაფერიძე
განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი 


ნინო ჩხაიძე
სიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების მაგისტრი
კლინიკური და სკოლის ფსიქოლოგიის დოქტორანტი


რუსა აბულაძე
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ქეთევან ცხვედიაშვილი
ოკუპაციური თერაპევტიხატია ხომერიკი

კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ჯაბა ნაჭყებია

მედიცინის დოქტორი
კონსულტანტი

Back to content